Zajęcia szkolne

Główną ofertą STUDIA RUCHU SK-ART są zajęcia taneczne – sk szkolahip-hop i balet

Prowadzone na terenie placówki, do której uczęszczają Wasze dzieci.

Jest to doskonała forma spędzania czasu wolnego w oczekiwaniu na rodzica po zakończonych lekcjach. Charakter tych zajęć jest rekreacyjny. Dzieci mogą rozpocząć lub rozwijać swoją przygodę z tańcem.

OFERUJEMY:

  • ZAJĘCIA 1 raz w tygodniu w grupach wiekowych na terenie placówki (szkoły)
  • INSTRUKTORA (specjalizującego się wybranym przez siebie stylu tanecznym)
  • LEKCJĘ POKAZOWĄ na początku semestru dla wszystkich zainteresowanych dzieci podczas wybranych zajęć szkolnych
  • POKAZY TANECZNE podczas wydarzeń i imprez szkolnych
  • KOSZULKĘ firmową SK-ART – w cenie zajęć
  • UPOMINKI, NAGRODY na zakończenie roku szkolnego
  • OBOZY – miejsce wypoczynku oraz rozwoju tańca, miejsce poznania nowych osób, miejsce niezapomnianych przeżyć z którego korzystać 4 razy w ciągu roku – więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • ANIMACJE, URODZINY

Formularz kontaktowy

.